Úvod

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky serveru Peďák.cz. Setrváním na webu automaticky vyjadřujete souhlas se zněním těchto pravidel.

Etika

Na celém webu je přísně zakázáno užívat v komentářích vulgarit či jinak nenávistných projevů V komentářích je dále zakázáno umisťování www odkazů vedoucích mimo server Peďák.cz či reklam bez předchozího souhlasu.

Technické požadavky

Pro správný chod stránek je nutné používat internetové prohlížeče, které podporují zejména javascript, cookies a CSS. Textový režim není podporován. Pro správný chod také nemohou být použity utility a pluginy, které svoují činností záměrně narušují strukturu stránek jako např. adblock 

Záruky

Provozovatel serveru Peďák.cz nepřebírá žádnou zoodpovědnost za zneužití uživatelského účtu cizí osobou (zejm. pokud je zvoleno triviálni přihlašovací heslo) ani neposkytuje žádné náhrady za případné škody.

Registrace

Na tomto serveru je možný přístup i bez registrace. Registrace je však vyžadována pro nahrávání a stahování zápisků a dalších studijních materiálů a jejich hodnocení a dále pro přidávání komentářů v celém rozsahu tohoto serveru. Uživatel svojí registrací vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, v rozsahu registračního formuláře, pro účely provozu tohoto serveru.

Činnost administrátorů

Administrátoři si vyhrazují právo odstranit se serveru takové materiály, které budou nahrány v rozporu s těmito podmínkami, nebo těch, které budou obsahovat vysoký počet negativních hodnocení (např. nebudou se vztahovat k avizovanému předmětu, budou zavádějící či fakticky chybné a podobně.

Autorská práva

  • Zápisky z přednášek a další studijní materiály, uložené na tomto serveru, jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy splňují specifikaci autorských děl. Jako takové jsou chráněny autorským zákonem a občanským zákoníkem ČR.

  • Veškeré materiály, které jsou zde obsažené, musí být volně k dispozici každému, kdo dodržuje pravidla našeho serveru, omezení pouze pro určitý okruh návštěvníků není možný.

  • Jednotlivé zápisky a materiály jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Jejich umisťování na jiné veřejné servery je zakázáno, pokud k tomu jejich autor nedal výslovný souhlas.

  • V případě, že zápisky nebo studijní materiály vznikly překladem jiného díla, musí mít autor překladu souhlas k přeložení od autora původního díla nebo autor původního díla své dílo šíří volně k dalšímu použití.

  • Skeny knih a odborných článků, mohou být umístěny pouze v rozsahu výjimky z autorského zákona pro studijní účely.

  • Uživatel nebo návštěvník, který zápisky a studijní materiály na server uloží, výslovně prohlašuje, že nejsou duševním vlastnictví třetí osoby, u které je důvodný předpoklad, že si uložení na server nepřeje.

  • Autoři, kteří svá autorská díla uložili na server Peďák.cz uloží, se tímto aktem nevzdávají autorských práv a ani je nepřevádějí na jinou osobu.

  • Provozovatel serveru Peďák.cz nehájí ani neprosazuje zájmy žádné skupiny lidí nebo organizací. Úloha provozovatele spočívá pouze v zajišťování servisní činnosti a chodu serveru.

  • Provozovatel serveru provádí pouze zběžnou kontrolu technické kvality a nemá možnost ověřovat původ nebo okolnosti vzniku nahraných studijních materiálů. Za legální původ nahraných materiálů ručí výhradně ten uživatel, který materiály na tento server nahrál.

  • Pokud nesouhlasíte s podmínkami šíření zápisků a dalších studijních materiálů na serveru Peďák.cz, prosím materiály zde neukládejte.

 

Porušení pravidel

 

Hrubé porušení stanovených pravidel může mít za následek, podle závažnosti, dočasné pozastavení či zrušení registrace a případné zablokování IP adresy pro veškerý přístup na server.
Za hrubé porušení pravidel je považována veškerá činnost, která vychází z nepoctivého jednání a směřuje neoprávněnému využívání systému downloadu, uploadu a též jakákoliv činnost, která může mít za následek poškození zájmů Peďák.cz nebo jeho provozovatele. Dále záměrně nepravdivé vyplnění veškerých formulářů, či záměrné uvedení v omyl. 

Licence obsahu

Cerebro.pedak.cz je pod licencí: CC BY/NC/ND

 


Serčování zápisků

Přihlášení

Příhlášením souhlasíte s podmínkami užívání.

Struktura souborů